Veiligheid, Brandweer en GGD

Wij werken volgens de eisen en beleidsregels van de Wet Kinderopvang. Jaarlijks worden er controles uitgevoerd door de GGD en brandweer.

Vanaf 2018 hebben wij een Veiligheids- en Gezondheidsbeleid waarin wij beschreven hoe wij omgaan met grote en kleine risico’s binnen ons kindcentrum. In dit beleid staat tevens beschreven welke acties wij ondernemen om uw kind een veilige en gezonde omgeving te bieden. Dit alles staat beschreven in onze protocollen en werkinstructies.

Wij hechten veel waarde aan een veilig en gezond klimaat voor uw kind. Rondom het gebouw staat een hek, wat volledig kan worden afgesloten. Het gebouw kan alleen betreden worden met een vingerscan. Beide slaapruimtes op de benedenverdieping zijn uitgerust met een nooduitgang. Er is ook een ontruimingsplan aanwezig. Het hele gebouw is voorzien van een brandmeldcentrale.

Alle groepen zijn kindvriendelijk ingericht: beveiliging van stopcontacten, ombouw van de radiatoren, meubels met afgeronde hoeken, deurstrips, etc.
De groepen hebben grote ramen, waardoor de kinderen goed in de gaten kunnen worden gehouden en zich niet aan het zicht van de pedagogisch medewerkers kunnen onttrekken. Persoonlijke spullen van de pedagogisch medewerker, zoals jassen en tassen, worden opgeborgen in kluisjes in de personeelsruimte.

De kinderen gaan altijd onder toezicht van minimaal 2 pedagogisch medewerkers naar buiten. Als de kinderen op uitstapje gaan, gebeurt dit ook onder begeleiding van minimaal 2 pedagogisch medewerkers en dragen de kinderen hesjes waardoor zij goed zichtbaar zijn en blijven voor de pedagogisch medewerkers.
Kinderdagverblijf ‘t Koninkrijkje hanteert een streng aannamebeleid. Alle pedagogisch medewerkers zijn in bezit van een voor de kinderopvang relevante diploma (MBO niveau 3 of 4, HBO). Ook zijn al onze medewerkers in het bezit van een geldende verklaring omtrent het gedrag (VOG).

De inspectierapporten zijn hier te vinden.