Landelijke Registratie KDV en BSO

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. De locaties van Kindercentrum ’t Koninkrijkje staan geregistreerd bij het LRK.

Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangorganisatie die in het LRK staat geregistreerd.

Wij staan geregistreerd onder de nummers:

Kinderdagverblijf ’t Koninkrijkje: 155174022
Buitenschoolse Opvang ’t Koninkrijkje: 161775275

Buitenschoolse Opvang locatie David Lloyd: 200664682

Buitenschoolse opvang locatie My HealthClub: 316839875

Inspectierapport

Als u op de hoogte wilt zijn van de inhoud van de inspectierapporten van de GGD dan kunt u deze via een directe link naar de GGD bekijken