Home   Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderen vanaf 6 weken tot en met 4 jaar oud zijn van harte welkom bij ‘t Koninkrijkje. Wij bieden hele dagen opvang voor uw kind. Kinderdagverblijf ‘t koninkrijkje werkt met professionele pedagogische medewerkers.

Naast alle standaard diensten bieden wij extra diensten zoals: 

 • Verruimde openingstijden (07.00-19.00 uur)
 • Flexibele/vakantie opvang
 • Elke dag een verse warme maaltijd
 • Voorbereiding op de basisschool in  de 3+ groep
 • Vingerscan bij de ingang
 • Videobewaking om het terrein
 • Ruim 1500m2 buitenspeelruimtes
 • Gratis zwemles

Groepsruimte

De groepsruimten zijn ingericht met speelhoeken waarbij rekening is gehouden met de verschillende leeftijden. Aan een aparte babyhoek is gedacht. Met afwisselend spelmateriaal en leuke activiteiten ontwikkelen de kinderen sociale en lichamelijke vaardigheden. Ze leren omgaan met leeftijdgenootjes en er is natuurlijk persoonlijke aandacht voor ieder kind. Ook hebben wij een speelhal waar alle groepen buiten hun eigen groepsruimte gebruik van kunnen maken.

Voeding en verzorging

Uiteraard houden de pedagogisch medewerkers in overleg met de ouders rekening met individuele behoeften, speciale wensen, eetgewoontes en allergieën. Wij zorgen voor luiers (maat 1 t/m 5), drinken, flesvoeding (Nutrilon 1, 2 en 3), sudocrème, zonnebrand, vers fruit, lunch, een tussendoortje en ‘s middags een warme maaltijd. Dit alles is bij de prijs inbegrepen.

Opvangtijden

Tussen 7:00 uur en 9:30 uur kunt u uw kind brengen. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen op tijd worden gebracht, zodat ze om 9:30 uur met het dagritme kunnen beginnen.

Als u uw kind een keer later wilt brengen of eerder wilt ophalen dan de reguliere tijden, dan is dat natuurlijk mogelijk. U wordt dan wel verzocht van tevoren te bellen, zodat de pedagogisch medewerkers hier rekening mee kunnen houden en de rust op de groep zo min mogelijk verstoord wordt.

Tussen 16:00 uur en 18:45 uur kunt u uw kind weer komen halen en krijgt u verslag van de gebeurtenissen van die dag.

‘t Koninkrijkje is gedurende het hele jaar geopend met uitzondering van:

 • De week tussen Kerstmis en Oud & Nieuw
 • Nieuwjaarsdag
 • 1 studie- en 2 brugdagen
 • Tweede Paasdag
 • 5 mei eens in de 5 jaar wanneer het een nationale feestdag is
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Koningsdag
 • Overige, door de Rijksoverheid erkende, nationale feest- en gedenkdagen

Dagindeling

Voor kinderen tot 10 maanden is de dagindeling bij ‘t Koninkrijkje afgestemd op het individuele ritme. Per kind worden de eet- en slaaptijden van thuis aangehouden. Vanaf 10 maanden gaan kinderen, in overleg met de ouders, naar een vastere dagindeling. Het kind gaat dan echt deel uitmaken van de groep. De vaste onderdelen eten, slapen, spelen en naar buiten gaan, vinden dan zoveel mogelijk gezamenlijk plaats.
Dagelijks worden er aan de kinderen volgens een activiteitenplanning activiteiten aangeboden. Deze vallen binnen een maandelijks thema. Dit kunnen muziekactiviteiten, bewegingsactiviteiten, knutselactiviteiten e.d. zijn. Als het weer het toe laat wordt er iedere dag buiten gespeeld.

Groepsindeling

‘t Koninkrijkje biedt verantwoorde kinderopvang met vaste groepen kinderen in hun eigen ruimte. Binnen deze zogeheten stamgroepen kunnen kinderen spelen in een voor hen herkenbare, veilige en vertrouwde omgeving onder begeleiding en zorg van vaste pedagogische medewerkers. In de stamgroep worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen. Dit zijn zogeheten verticale groepen. In deze verticale groepen zijn de kinderen op vaste momenten bij elkaar om te eten, spelen en slapen.

‘t Koninkrijkje zet vaste leidsters per groep in. Er zitten gemiddeld 9-14 kinderen op 1 groep afhankelijk van de grootte van de ruimte binnen het kinderdagverblijf.

3+ groep, voorbereidingsklas op de basisschool

Naast de verticale groepen, hebben wij één horizontale groep. De 3+ groep, op deze groep worden kinderen opgevangen van 3,5 jaar en ouder. Zij worden totdat zij 4 worden en naar de basisschool gaan, voorbereid op de basisschool. Dit wordt gedaan door in de kring de dag te beginnen, zwemles en dansles aan te bieden. Ook bieden wij dagelijks ontwikkelingsgerichte activiteiten aan die worden voorbereid a.d.h.v. maandelijkse thema’s. De volgende ontwikkelingsgebieden worden aangesproken: de cognitieve-, sociale-, motorische- (fijne en grove), sociale-, emotionele- en de eigenheidsontwikkeling.
De zwemlessen worden verzorgd in samenwerking met zwembad de Blinkert. De kinderen gaan onder begeleiding van 2 medewerkers naar het zwembad toe. Dit wordt vergoed door het kinderdagverblijf. .
Deze groep heeft binnen het kinderdagverblijf een eigen pedagogisch beleidsplan waarin de specifieke werkwijze van de 3+ in vormgegeven is.

Wennen

‘t Koninkrijkje hanteert een wenbeleid om uw kind en uzelf vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de leidsters en de andere kinderen. De wendagen vinden altijd plaats na de ingangsdatum van het contract. Wij hanteren 1 wendag of 2 dagdelen. U als ouder/verzorger kunt samen met de pedagogisch medewerkster deze dagen inplannen. De plaatsing start altijd de 1ste of de 16de van de maand.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor 2 tot 5 hele dagen. De minimale aanwezigheid van 2 dagen is van belang voor:

 • het individuele kind, om van het dagverblijf een tweede huis te kunnen maken;
 • de groep, zodat de samenstelling door de week heen niet te sterk wisselt; zij kunnen zo een hechte groep vormen;
 • de groepsleiding, zodat zij niet met te veel kinderen in wisselende samenstelling een relatie hoeft op te bouwen.

Van daadwerkelijke plaatsing is sprake na ondertekening van een plaatsingsovereenkomst.