Home   Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) van Kinderdagverblijf ‘t Koninkrijkje is bedoeld voor kinderen tussen 4 en 13 jaar die naar de basisschool gaan. Wij bieden binnen de BSO verschillende diensten aan:

VSO: voorschoolse opvang. Kinderen worden vanaf 7.00 uur opgevangen en worden tijdig naar school gebracht. Tijdens de VSO kunnen de kinderen hun meegebrachte ontbijt nuttigen en een rustig spel doen.

TSO: tussenschoolse opvang. Kinderen worden om 12.00 uur uit school opgehaald door de groepsleiding. Zij worden meegenomen naar de BSO en daar krijgen zij een lunch aangeboden. Na de lunch worden de kinderen weer op tijd naar school gebracht door de groepsleiding.

NSO: naschoolse opvang. Kinderen worden uit school opgehaald door de groepsleiding. Daarna genieten zij opvang tot 19.00 uur.

Vakantieopvang: tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen de gehele dag, van 7.00 tot 19.00 uur, opgevangen worden op de BSO. Zij krijgen dan een gevarieerd dagprogramma aangeboden.

Naast alle standaard diensten bieden wij extra diensten zoals:joelle

 • Verruimde openingstijden (07.00-19.00 uur)
 • Flexibele/vakantieopvang
 • Elke dag een verse warme maaltijd
 • Videocamera en vingerscan bij de ingang
 • Muziek en danslessen
 • Ruim 1500m2 buitenspeelruimtes
 • Huiswerkbegeleiding

Groepsindeling

‘t Koninkrijkje biedt verantwoorde kinderopvang met vaste groepen kinderen in hun eigen ruimte. Binnen deze zogeheten stamgroepen kunnen kinderen spelen in een voor hen herkenbare, veilige en vertrouwde omgeving onder begeleiding en zorg van vaste pedagogische medewerkers.

De BSO is opgedeeld in drie verticale basisgroepen:
Ridders en Jonkvrouwen, op deze groep worden kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar opgevangen. Deze groep bestaat uit maximaal 20 kinderen.
Koningen en Koninginnen, op deze groep worden kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar opgevangen. Deze groep bestaat uit maximaal 20 kinderen.
Prinsen en Prinsessen, op deze groep worden kinderen in de leeftijd van 8 t/m 13 jaar opgevangen. Deze groep bestaat uit maximaal 6 kinderen.

Groepsruimte

De BSO ruimte bevind zich op de eerste verdieping. Het is een mooie open en lichte ruimte met uitzicht op de treinbaan.
In alle ruimtes wordt spelmateriaal aangeboden voor alle leeftijden. De ruimtes zijn zo ingericht dat de kinderen in verschillende hoeken kunnen spelen en een zithoek waar ruimte is om bijvoorbeeld rustig een boek te lezen. Aan lage tafels kunnen er spelletjes gespeeld worden. Aan hoge tafels is er genoeg ruimte om gezamenlijk te eten en om eventueel aan te kleuren of een spelletje te doen.
In “de Toren” krijgen de kinderen de gelegenheid om aan tafel huiswerk te maken. Er is in deze ruimte een computer beschikbaar waarop lesstof geoefend kan worden of een spelletje gespeeld kan worden. De pedagogisch medewerkers op dimagee BSO hebben een onderwijs achtergrond en zijn daardoor ervaren in huiswerkbegeleiding.

Dagelijks worden er aan de kinderen volgens een activiteitenplanning activiteiten aangeboden. Deze vallen binnen een maandelijks thema. Dit kunnen muziekactiviteiten, bewegingsactiviteiten, knutselactiviteiten, kookactiviteiten e.d. zijn. Als het weer het toe laat wordt er iedere dag buiten gespeeld.

De pedagogisch medewerkers houden uiteraard in overleg met de ouders rekening met individuele behoeften, speciale wensen of eetgewoontes. Wij zorgen voor drinken, eventueel een lunch, een tussendoortje en een warme maaltijd. Dit alles is bij de prijs inbegrepen.

Wennen

‘t Koninkrijkje hanteert een wenbeleid om uw kind en uzelf vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de leidsters en de andere kinderen. De wendagen vinden altijd plaats voor de ingangsdatum van het contract. Wij hanteren voor de BSO 1 wenmiddag. U als ouder/verzorger kunt samen met de pedagogisch medewerkster deze dagen inplannen. De plaatsing start altijd de 1ste of de 16de van de maand.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor de verschillende BSO diensten. Let op: over de TSO uren kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Van daadwerkelijke plaatsing is sprake na totstandkoming van een plaatsingsovereenkomst.

Scholen

Van de volgende scholen halen wij kinderen op voor de NSO:IMAG0219

 • KBS de Contrabas
 • OBS de Catamaran
 • PCB Het Baken
 • CBS de Sjalomschool

‘t Koninkrijkje is gedurende het hele jaar geopend met uitzondering van:

 • De week tussen Kerstmis en Oud & Nieuw
 • Nieuwjaarsdag
 • 1 studie- en 2 brugdagen
 • Tweede Paasdag
 • 5 mei eens in de 5 jaar wanneer het een nationale feestdag is
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Koningsdag
 • Overige, door de Rijksoverheid erkende, nationale feest- en gedenkdagen