Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) van Kindercentrum ‘t Koninkrijkje is bedoeld voor kinderen tussen 4 en 13 jaar die naar de basisschool gaan. Wij bieden binnen de BSO verschillende diensten aan:

VSO: voorschoolse opvang. Kinderen worden vanaf 7.00 uur opgevangen en worden tijdig naar school gebracht. Tijdens de VSO kunnen de kinderen hun meegebrachte ontbijt nuttigen en een rustig spel doen.

NSO: naschoolse opvang. Kinderen worden uit school opgehaald door de pedagogisch medewerkers. Daarna kunnen zij van de opvang genieten tot 19.00 uur.

Vakantieopvang: tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen de gehele dag, van 7.00 tot 19.00 uur, opgevangen worden op de BSO. Zij krijgen dan een gevarieerd dagprogramma aangeboden.

Groepsindeling

‘t Koninkrijkje biedt verantwoorde kinderopvang met vaste groepen kinderen in hun eigen ruimte. Binnen deze zogeheten basisgroepen kunnen kinderen spelen in een voor hen herkenbare, veilige en vertrouwde omgeving onder begeleiding en zorg van vaste pedagogische medewerkers. De BSO is opgedeeld in vier verticale basisgroepen:

  • Ridders en Jonkvrouwen, op deze groep worden kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar opgevangen. Deze groep bestaat uit maximaal 22 kinderen.
  • Koningen en Koninginnen, op deze groep worden kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar opgevangen. Deze groep bestaat uit maximaal 11 kinderen.
  • Hertog en Hertoginnen, op deze groep worden kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar opgevangen. Deze groep bestaat uit maximaal 11 kinderen.
  • Prinsen en Prinsessen, op deze groep worden kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar opgevangen. Deze groep bestaat uit maximaal 8 kinderen.

Groepsruimte en activiteiten

IMAG0219

De BSO ruimtes bevinden zich op de eerste verdieping. Het zijn mooie open en lichte ruimtes. De ruimtes hebben allemaal een eigen naam: Het Kasteel, Het Paleis, ’t Fort

en de Toren.
In alle ruimtes wordt spelmateriaal aangeboden voor alle leeftijden. De ruimtes zijn zo ingericht dat de kinderen in verschillende hoeken kunnen spelen en een zithoek waar ruimte is om bij

voorbeeld rustig een boek te lezen. ’t Fort is tevens ingericht als crea-ruimte. Er zijn zowel lage als hoge tafels aanwezig met genoeg ruimte om gezamenlijk te eten en om eventueel aan te kleuren of een spelletje te doen. In “de Toren” krijgen de kinderen de gelegenheid om aan tafel huiswerk te maken. Er is in deze ruimte een computer beschikbaar waarop lesstof geoefend kan worden of een spelletje gespeeld kan worden.

Dagelijks worden er aan de kinderen volgens een activiteitenplanning activiteiten aangeboden. Deze vallen binnen een maandelijks thema. Dit kunnen muziekactiviteiten, bewegingsactiviteiten, knutselactiviteiten, kookactiviteiten e.d. zijn. Als het weer het toe laat wordt er iedere dag buiten gespeeld. In de vakanties wordt een dagprogramma aangeboden en worden er diverse uitstapjes georganiseerd.

Voeding en verzorging

De pedagogisch medewerkers houden uiteraard in overleg met de ouders rekening met individuele behoeften, speciale wensen of eetgewoontes. Wij zorgen voor drinken, eventueel een lunch, een tussendoortje en een verse warme maaltijd. Dit alles is bij de prijs inbegrepen.

Wennen

‘t Koninkrijkje hanteert een wenbeleid om uw kind en uzelf vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. De wendagen vinden altijd plaats na de ingangsdatum van het contract. Wij hanteren voor de BSO 1 wenmiddag. U als ouder/verzorger kunt samen met de pedagogisch medewerkster deze dag inplannen. De plaatsing start altijd de 1ste of de 16de van de maand.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor de verschillende BSO diensten. Van daadwerkelijke plaatsing is sprake na totstandkoming van een plaatsingsovereenkomst.

Scholen

Van de volgende scholen halen wij kinderen op voor de NSO:

  • KBS de Contrabas
  • OBS de Catamaran
  • PCB Het Baken
  • KBS De Pionier