Missie / Visie

‘t Koninkrijkje biedt kwalitatief hoogwaardige en professionele opvang voor kinderen.
Ieder kind wordt geaccepteerd zoals hij/zij is. Een kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. De pedagogisch medewerkers hebben hier oog voor. De kinderen worden individueel en als groep begeleid. Daarbij wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau en de behoeften van de kinderen.IMG_6190

Wij bieden de kinderen een veilige, zorgzame, uitdagende en warme opvangplek. Geborgenheid en liefde staan bij ons centraal. Tegelijkertijd willen we zo goed mogelijk voldoen aan de opvangwensen van de ouders. Wij vinden dat ouders kritisch mogen zijn als het gaat om de opvang van hun kind.

In de eerste vier levensjaren van een kind wordt het fundament gelegd voor de persoonlijkheid. De keuze van het kinderdagverblijf kan dus niet alleen gemaakt worden op basis van de locatie of de beschikbare plaatsen. Voor uw kind kiest u de opvang die u het beste vindt. Bij ‘t Koninkrijkje kunt u ervan uit gaan dat uw kind veilig en in goede handen is, dat er uitgebreid aandacht besteed wordt aan zijn of haar ontwikkeling.

Onze doelstelling, wat wij willen bereiken:

 • Om een veilige, zorgzame, uitdagende en huiselijke omgeving voor kinderen te creëren. Een plek waar kinderen zich veilig en thuis voelen.
 • Om voor zover het mogelijk is te voldoen aan de opvangwensen van de ouders.
 • Ervoor te zorgen dat kinderen en ouders zich gezien, gehoord en begrepen voelen. We willen graag een goede samenwerking opbouwen met ouders.

Onze pedagogische doelstelling is gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang.

We hebben deze als volgt vertaald:

 • 1. Het bieden van emotionele veiligheid
 • 2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden
 • 3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • 4. Het overdragen van waarden en normen

Het bieden van een emotionele veiligheid is een belangrijk opvoedingsdoel. Door het werken aan de emotionele veiligheid van ieder kind leggen we de basis voor het werken aan de andere drie opvoedingsdoelen. Pas als een kind zich op zijn gemak voelt, gaat het op ontdekking uit, zoekt het contact met andere kinderen en staat het open voor begeleiding.

Om onze pedagogische doelstelling te bereiken, hanteren we een aantal uitgangspunten:

 • We werken met een team van vaste pedagogisch werkers
 • We stemmen de inrichting en het spelmateriaal af op de leeftijdsgroep en brengen hierin variatie aan
 • We bieden activiteiten aan; hierbij variëren we en spelen we in op de ontwikkeling van de kinderen
 • We spreken af hoe we op met elkaar omgaan
 • We volgen de kinderen in hun ontwikkeling