Oudercommissie

De opvang die ’t Koninkrijkje biedt, draait niet alleen om de kinderen, maar ook om u als ouder. Het is erg belangrijk dat ouders hun kinderen met vertrouwen bij ’t Koninkrijkje brengen. Om die reden vinden wij het erg belangrijk dat ouders meedenken. De oudercommissie behartigt de belangen van alle kinderen en hun ouders.

De oudercommissie heeft regelmatig overleg met de locatiemanager en directie. Tijdens deze overleggen worden belangrijke onderwerpen, zoals het te voeren beleid en personeelsinzet besproken. Ook worden andere actuele onderwerpen besproken en voorgelegd aan de oudercommissie, indien nodig wordt hen ook om advies gevraagd. Vanuit de wet zijn hier richtlijnen aangegeven, deze zijn vorm gegeven in een oudercommissie reglement. Naast de formele zaken, wordt de oudercommissie ook regelmatig betrokken bij het voorbereiden van activiteiten, thema’s en bijzondere dagen binnen het kindcentrum.

Wilt u meer informatie over de oudercommissie, dan kunt u terecht bij de locatiemanager. Tijdens de intakegesprekken worden alle nieuwe ouders tevens geïnformeerd over de oudercommissie.