Algemene voorwaarden

Kindercentrum ’t Koninkrijkje is aangesloten bij de brancheorganisatie Kinderopvang. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie Kinderopvang. De algemene voorwaarden kunt u via onderstaande link inzien.

algemene voorwaarden voor kinderopvang dagopvang en buitenschoolse opvang 2017