Pedagogisch Beleid

Onze missie en visie is de basis van ons pedagogisch beleid, het pedagogisch beleid is ontwikkeld om richting te geven aan het pedagogisch handelen richting de kinderen en de omgang met u als ouder.

Wat wij willen bereiken:

 • Een veilige, zorgzame, uitdagende en huiselijke omgeving voor kinderen creëren. Een plek waar kinderen zich veilig en thuis voelen.
 • Om voor zover het mogelijk is te voldoen aan de opvangwensen van de ouders.
 • Ervoor te zorgen dat kinderen en ouders zich gezien, gehoord en begrepen voelen. We willen graag een goede samenwerking opbouwen met ouders.

Onze pedagogische doelstelling is gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang. We hebben deze als volgt vertaald:

 1. Het bieden van emotionele veiligheid: als een kind zich emotioneel veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen.
 2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden: met persoonlijke vaardigheden worden persoonskenmerken als veerkracht zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld. Bij jonge kinderen zijn spel en de drang om te ontdekken de belangrijkste middelen om grip te krijgen op hun omgeving.
 3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden: sociale vaardigheden zijn bijvoorbeeld het zich kunnen verplaatsen in een ander, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen.IMG_6166
 4. Het overdragen van waarden en normen: Op een kinderdagverblijf worden kinderen samengebracht in een groep. Deze groepssituatie biedt een aanvulling op de gezinssituatie. In een groep doen zich relatief veel leermomenten voor, waarin een kind zich waarden en normen kan eigen maken.

Het bieden van een emotionele veiligheid is een belangrijk opvoedingsdoel. Door het werken aan de emotionele veiligheid van ieder kind leggen we de basis voor het werken aan de andere drie opvoedingsdoelen. Pas als een kind zich op zijn gemak voelt, gaat het op ontdekking uit, zoekt het contact met andere kinderen en staat het open voor begeleiding.

Om onze pedagogische doelstelling te bereiken, hanteren we een aantal uitgangspunten:

 • We werken met een team van vaste gediplomeerde pedagogisch medewerker
 • We vangen de kinderen op in vaste groepen.
 • We stemmen de inrichting en het spelmateriaal af op de leeftijdsgroep en brengen hierin variatie aan.
 • We bieden activiteiten aan; hierbij variëren we en spelen we in op de ontwikkeling van de kinderen.
 • We geven de kinderen de ruimte om te kiezen bij welke activiteiten zij willen aansluiten (opendeurenbeleid)
 • We spreken af hoe we op welke manier we met elkaar omgaan (huisregels).
 • We volgen de kinderen in hun ontwikkeling.
 • We hanteren een vast dagritme.

Onder de kopjes KDV en BSO kunt meer informatie terug vinden over hoe wij dit verder tot uiting laten komen in de verschillende leeftijdsgroepen.