Childcare complaint procedure

Complaints procedure for the nursery and BSO 't Koninkrijkje

Als Kindcentrum Het Koninkrijkje doen wij er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te
bieden. Toch kan er een keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als u
ontevreden bent. Daarom hebben wij deze interne klachtenregeling opgesteld.
In de klachtenregeling beschrijven we onze werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten
van ouders. De regeling voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang, artikelen 1.57b en 1.57c.

Procedure klachtenregeling ´t Koninkrijkje